Black Folks Zine

Concept: Marly Pierre-Louis & moi.
(Scroll naar beneden voor de Nederlandse vertaling van de onderwerpen.)

Topics

 • Joy and other forms of selfcare.
 • Heritage and belonging.
 • Blackness outside of the Randstad (Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Utrecht and their nearby areas).
 • The way anti-Blackness within Muslim communities excludes Black Muslims from mainstream conversations about anti-Islam terror by white-Dutch rightwingers.
 • Colourism within Black, NL-based diasporas.
 • The exclusion of Black refugees from mainstream stories about and activism focused on refugees in NL.
 • Raising Black kids in NL (we’re looking for the perspectives of parents but also of aunties, uncles, teachers and other professionals who work with kids).
 • Love, dating and relationships.
 • Representation of Black people in Dutch films, series and/or fashion magazines or news.
 • Black sexuality.
 • Being a Black academic within Dutch academia.
 • Creating communities and safe spaces.
 • Blackity Blackness within the Dutch social media arenas.

Yesyesyes… poems are more than welcome!

We’re also accepting listicles! Here are some examples:

 • Black owned restaurants.
 • Books (poetry books included) by Black writers.
 • Questions you’re tired of and other things you don’t want to hear.
 • 10 things not to say to a Black woman.

Editorial guidelines

 • Lists should have 10-15 points.
 • Word count for your articles, columns, etc: 150-500 words.
 • Poems: 5-500 words.
 • Languages: Dutch and English. We encourage folks to write specific words/expressions in their mother tongue(s) and put the English or Dutch translation behind it.

E-mail your piece(s) to blackfolkszineams@gmail.com before February 28, 2018.

——- Nederlandse vertaling van de onderwerpen ——-

 • Vreugde en andere vormen van selfcare (het goed voor jezelf zorgen).
 • Cultureel erfgoed en (thuis)horen.
 • Zwartzijn buiten de Randstad
 • De manieren waarop anti-Zwartzijn* binnen de Moslim gemeenschappen Zwarte Moslims uitsluit van mainstream conversaties over de anti-Islam terreur door wit-Nederlandse aanhangers van rechtse politici.
 • Colourism** binnen de Zwarte diaspora’s in Nederland.
 • Het buitensluiten van Zwarte vluchtelingen van mainstream verhalen over en activism gefocust op vluchtelingen in Nederland.
 • Het in Nederland opvoeden van Zwate kinderen. (We zoeken naar de verhalen van ouders, tantes, ooms plus docenten en andere professionals die met kinderen en jongeren werken.)
 • Liefde, daten en relaties.
 • Vertegenwoordiging/representatie van Zwarte mensen in Nederlandse films, series, modetijdschriften en/of het nieuws.
 • Black sexuality.
 • Zwartzijn in de academische “wereld” van Nederland.
 • Het creëren van gemeenschappen en safe spaces***.
 • Blackity Blackness in de Nederlandse social media arena’s.

We zijn ook op zoek naar lijstjes. Bijvoorbeeld een overzicht van:

 • Restaurants met Zwarte eigenaren.
 • Boeken (incl. gedichtenbundels) van Zwarte schrijvers.
 • Vragen waar je moe van wordt en andere zaken die je niet wil horen.
 • 10 dingen die je niet tegen een Zwarte vrouw moet zeggen.

Richtlijnen voor de stukken:

 • Lijsten: 10 tot 15 punten.
 • Aantal woorden per artikel: 150-500 woorden.
 • Gedichten: 5-500 woorden.
 • Talen: Nederlands en Engels. We moedigen mensen aan om specifieke woorden/uitdrukkingen in hun moedertaal te schrijven en om de Nederlandse of Engelse vertaling erachter te vermelden.

Deadline: 28 februari 2018.
Indienen: Mail (jo)uw stuk of stukken naar blackfolkszineams@gmail.com.

* Zwartzijn: We hanteren deze NL vertaling van het Engelse Blackness.
** Colourism: De zeer problematische overtuiging dat lichte(re) mensen mooier, beter, etc. dan mensen die donker(der) zijn.
*** Safe space: Conversaties en ruimtes (zowel on- als offline) waar met respect, liefde, discretie en duidelijke ‘spelregels’ gestreefd wordt naar gevoelens en realiteiten van veiligheid.

Advertisements
%d bloggers like this: