Eyes on the prejudice

(Scroll naar beneden voor de Nederlandse vertaling van deze tekst)
peoples
1. This post isn’t about this photo Chubbz (Kevin Banatte) took of Angela Marie Peoples (@MsPeoples on Twitter) during one of the anti-Trump Women’s Marches of January 21. I just want to compliment them on one of the most awe-mazing shots of anti-Trump protesters in the West. I also don’t want the image I’m actually writing about to be shown when people post the link to this piece.

fairey2. One of the images that popped up on my timeline while people were talking about the different marches, was the image on the right. To me, this flag-as-hijab illustration (made by Shephard Fairey, the man behind Obama’s iconic ‘Hope’ posters)  doesn’t at all ooze what I think is meant to portray a love for the USA. Instead, it reeks of the suggestion that women who wear a veil need to prove their Americanness. Not “just” that, they need to do so with “the most un-American thing about them”: their hijabs. Under the illustration, we read: “We the people.” If mainstream Western feminism isn’t centred around white women and the majority of Euro-Americans don’t see Muslims as sub-human savages and/or suppressed beings… why does the illustrated lady need this flag-as-hijab to be considered “people”? How many Euro-Americans would consider her part of the American “we” if her veil wasn’t a reference to their flag?

For the record: people whose solidarity depends on how much you can visibly embody their idea(s) of identity are worthless “allies”.

——- Nederlandse vertaling ——-
1. Dit stuk gaat niet over deze foto die Chubbz (Kevin Banatte) tijdens één van de anti-Trump Women’s Marches op 21 januari van Angela Marie Peoples (@MsPeoples op Twitter) gemaakt heeft. Ik wil ze slechts een compliment geven voor één van de meest ge-wel-di-ge foto’s van anti-Trump-demonstranten in het Westen. Daarnaast wil ik ook niet dat het beeld waar ik het wel over heb te zien is wanneer mensen de link van dit stuk plaatsen.

fairey2. Eén van de beelden die tijdens deze protestmars op m’n tijdslijn verscheen, was de illustratie rechts. Op mij komt deze vlag-als-hijab-illustratie (gemaakt door Shephard Fairey, de man achter Obama’s iconische ‘Hope’ posters) totaal niet over als iets waarvan ik denk dat het een liefde voor de VS moet voorstellen. In plaats daarvan is het beladen met de suggestie dat vrouwen die een hoofddoek dragen hun Amerikaansheid moeten bewijzen. Niet “alleen” dat, ze moeten dit doen met “dat wat ze het meest on-Amerikaans maakt”: hun hijab. Onder de illustratie lezen we: “Wij, het volk.” Als mainstream, Westers feminisme niet draait om witte vrouwen en Moslims door het merendeel van Euro-Amerikanen niet als niet-geheel-menselijke woestelingen en/of onderdrukte wezens worden gezien… waarom heeft de getekende dame deze vlag-als-hijab dan nodig om als “het volk” beschouwd te worden? Hoeveel Euro-Amerikanen zouden haar als onderdeel van de Amerikaanse “wij” beschouwen als haar hoofddoek geen verwijzing naar hun vlag was?

Voor de goede orde: mensen wiens solidariteit afhangt van hoezeer je hun idee(ën) wat betreft identiteit zichtbaar kan belichamen, zijn waardeloze “bondgenoten”.

Advertisement

About Zeefuik

Zeefuik is an Amsterdam based writer and organizer whose work focuses on imagery, representation, anti-Black racism, (digital) archives and the undocumented members of the Black communities in the Netherlands.

Posted on January 22, 2017, in Imagery and representation, Muslim communities in FortEU and/or the US. Bookmark the permalink. Comments Off on Eyes on the prejudice.

Comments are closed.

%d bloggers like this: